//www.atelier-ensemble.be/wp-content/uploads/2016/12/dagmar.png

Dagmar Van Gossum

Opleiding:

2008: KULeuven, departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur

Ervaring:

2016 - …: Oprichter en zaakvoerder van Atelier Ensemble

2014 - 2016: Project Architect, Grontmij Belgium nv

2012 - 2014: Project Architect, Ma°Mu architecten bvba

2010 - 2012: Project Architect, Poponcini & Lootens ir. architecten bvba

2008 - 2010: Stage, De Gregorio & Partners nv

Visie

Samenwerken is niet meer weg te denken in de steeds evoluerende wereld van de bouw: steden en gemeenten waken over de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving, efficiënte bouwwijzen en steeds meer performante materialen volgen mekaar steeds sneller op en stellen aannemer en stabiliteitsingenieurs op de proef, de energieprestatie-eisen wijzigen jaarlijks om de steeds strengere energie-normen te kunnen halen … Samenwerken is dan ook een basisprincipe van Atelier Ensemble, waarbij Atelier Ensemble alle disciplines in het bouwproces samenbrengt en op mekaar afstemt.

Ook binnen de discipline architectuur is samenwerken een must! Architecten, interieur-architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen kunnen mekaar complementair aanvullen. Atelier Ensemble is dan ook steeds op zoek naar boeiende en inspirerende samenwerkingsverbanden om elk project tot in de puntjes te perfectioneren.

Atelier Ensemble vertaalt elke discipline in het bouwproces en binnen de architectuur naar een allesomvattend geheel en slaat op die manier de brug naar de opdrachtgever: de opdrachtgever wordt zo nauw betrokken in het ontwerp- en bouwproces en vervult daarbij zelfs een centrale rol.

Kortom, Atelier Ensemble wilt een creatief platform zijn waar alle betrokken partners in het bouwproces – van opdrachtgever tot aannemer, van architect tot ingenieur – samenwerken om een project te realiseren.

Elk project vertelt een eigen verhaal. Elk project weerspiegelt dit verhaal in zijn architectuur, constructie en details en wordt op die manier uniek.

De beginfase van een project is het belangrijkste moment in het bouwproces. Immers, een goed begin is het halve werk! Atelier Ensemble investeert dan ook steeds voldoende tijd in de beginfase van een project. Via ontwerpend onderzoek zet Atelier Ensemble alle wensen en randvoorwaarden om in een tastbaar plan dat steeds meer verfijnd wordt door de input van alle betrokken partijen en dit tot ieders tevredenheid!

Door complementaire samenwerkingsverbanden aan te gaan, kan Atelier Ensemble zowel kleine als grote projecten aannemen: van woningbouw en renovaties tot appartementen, kantoren, scholen of stedelijke ontwikkelingen.